Site Loader
Dàn Đề Bất Tử

Dàn đề bất tử thống kê bằng thuật toán 4.0. Các bạn không nên bỏ qua những cặp số may mắn của chúng tôi trong ngày hôm nay. Cùng tìm hiểu với kubet68.com xem dàn đề hôm nay có những con số gì nhé.

Dàn Đề Bất Tử 50 Số Hôm Nay

Dàn đề 50 số ngày 24/9/2021: Chờ kết quả
00 – 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 09 – 11 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 23 – 29 – 34 – 35 – 37 – 39 – 44 – 48 – 49 – 51 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 62 – 65 – 66 – 68 – 72 – 73 – 74 – 75 – 78 – 79 – 81 – 83 – 84 – 85 – 87 – 88 – 89 – 91 – 94 – 98
Dàn đề 50 số ngày 23/9/2021: Trượt
00 – 02 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 26 – 27 – 30 – 33 – 36 – 38 – 39 – 46 – 48 – 53 – 55 – 57 – 60 – 61 – 62 – 64 – 65 – 67 – 68 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – 85 – 86 – 87 – 91 – 93 – 94 – 95
Dàn đề 50 số ngày 22/9/2021: Ăn đề 73
03 – 04 – 05 – 10 – 11 – 12 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 28 – 29 – 31 – 35 – 36 – 37 – 42 – 43 – 46 – 47 – 49 – 50 – 52 – 54 – 58 – 59 – 61 – 65 – 67 – 68 – 69 – 70 – 72 – 73 – 74 – 75 – 78 – 81 – 82 – 84 – 86 – 87 – 92 – 93 – 94 – 98 – 99
Dàn đề 50 số ngày 21/9/2021: Trượt
03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 20 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 32 – 33 – 38 – 39 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 48 – 50 – 54 – 55 – 59 – 61 – 65 – 68 – 69 – 72 – 76 – 78 – 82 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 93 – 94 – 96 – 97 – 98

Dàn Đề Bất Tử 25 Số Hôm Nay

Dàn đề 25 số ngày 24/9/2021: Chờ kết quả
00 – 01 – 02 – 03 – 11 – 13 – 18 – 24 – 28 – 29 – 31 – 37 – 39 – 52 – 59 – 60 – 62 – 71 – 74 – 77 – 80 – 82 – 83 – 94 – 99
Dàn đề 25 số ngày 23/9/2021: Ăn đề 34
02 – 08 – 11 – 13 – 18 – 23 – 27 – 31 – 32 – 33 – 34 – 37 – 40 – 41 – 44 – 46 – 49 – 51 – 70 – 72 – 74 – 75 – 84 – 87 – 89
Dàn đề 25 số ngày 22/9/2021: Ăn đề 73
10 – 11 – 14 – 17 – 18 – 21 – 28 – 32 – 33 – 41 – 44 – 49 – 58 – 59 – 61 – 65 – 73 – 80 – 82 – 86 – 91 – 92 – 93 – 94 – 97
Dàn đề 25 số ngày 21/9/2021: Ăn đề 83
09 – 10 – 12 – 13 – 16 – 21 – 22 – 23 – 34 – 35 – 38 – 45 – 53 – 57 – 60 – 61 – 66 – 73 – 78 – 83 – 85 – 91 – 92 – 96 – 99

Dàn Đề Bất Tử 20 Số Hôm nay

Dàn đề 20 số ngày 24/9/2021: Chờ kết quả
02 – 11 – 13 – 19 – 22 – 26 – 28 – 30 – 33 – 41 – 44 – 45 – 53 – 57 – 79 – 80 – 93 – 96 – 97 – 99
Dàn đề 20 số ngày 23/9/2021: Trượt
02 – 05 – 23 – 24 – 26 – 38 – 40 – 43 – 47 – 56 – 61 – 63 – 71 – 74 – 77 – 91 – 93 – 94 – 97 – 98
Dàn đề 20 số ngày 22/9/2021: Trượt
03 – 09 – 18 – 22 – 23 – 31 – 36 – 37 – 40 – 41 – 60 – 61 – 62 – 63 – 72 – 74 – 78 – 85 – 89 – 93
Dàn đề 20 số ngày 21/9/2021: Trượt
05 – 06 – 09 – 17 – 26 – 27 – 36 – 37 – 38 – 39 – 41 – 46 – 49 – 53 – 56 – 58 – 69 – 76 – 80 – 88

Dàn Đề Bất Tử 10 Số Hôm Nay

Dàn đề 10 số ngày 24/9/2021: Chờ kết quả
00 – 13 – 14 – 21 – 33 – 35 – 57 – 78 – 91 – 95
Dàn đề 10 số ngày 23/9/2021: Trượt
08 – 12 – 45 – 57 – 62 – 65 – 66 – 75 – 78 – 92
Dàn đề 10 số ngày 22/9/2021: Trượt
00 – 04 – 10 – 16 – 17 – 37 – 46 – 57 – 60 – 97
Dàn đề 10 số ngày 21/9/2021: Trượt
03 – 11 – 27 – 31 – 36 – 39 – 43 – 44 – 58 – 70

Post Author: kubet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *